Återstartspaket för svensk ekonomi

Published Categorized as Uncategorized
söka företagslån

Pandemin och dess följdverkningar har drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. BNP väntas falla kraftigt i år världen över. Samtidigt tycks aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och återhämtningen nu inletts. I Sverige bedöms BNP falla med 4,6 procent i år, vilket är något mindre negativt jämfört med den bedömning som Finansdepartementet gjorde i juni.

Arbetskraftsdeltagandet väntas också minska, men mindre än sysselsättningsgraden och enbart temporärt. Arbetslösheten beräknas till följd av detta bli 9 procent i år och 9,5 procent nästa år.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/aterstartspaket-for-svensk-ekonomi–over-100-miljarder-i-budgeten-for-2021/