Kategorier
Okategoriserade

Danska bolåeräntan ner till 0

I veckan valde danska Nordea en sällsynt låg ränta på bolån: noll procent för de som tecknar bolån på 20 år. Och Nordea är inte ensamma. Även Danmarks största bolåneutgivare, Totalkredit, har lovat nollränta på bolån till de kunder som binder upp sig över 20 år.

Kategorier
Okategoriserade

Så mycket behöver du tjäna för att få låna

Reglerna som bankerna tillämpar gör att det inte är säkert att inkomsterna räcker för att uppfylla bankernas krav när du vill låna, även om du tycker att kalkylen går ihop när du räknar själv. Bankerna har en rad regler att förhålla sig till och det är inte säkert att de beräkningar du gör själv stämmer med bankernas krav.

Därför är det bra att känna till hur bankerna resonerar. En del banker har också räknesnurror där du kan fylla i dina uppgifter och få en fingervisning om ungefär hur mycket du kan få låna.

Våra exempel är till för att göra det tydligare hur bankerna resonerar och inga garantier för att du kan få ett bolån om du uppfyller inkomstkraven. I slutänden är det alltid banken som bestämmer.

Varje år gör Finansinspektionen, FI, en undersökning av den svenska bolånemarknaden. Årets rapport publicerades i april och gäller för 2019.

https://www.dn.se/ekonomi/hur-mycket-far-du-lana-bankernas-krav-for-att-du-ska-fa-bostadslan/

Kategorier
Okategoriserade

Återstartspaket för svensk ekonomi

Pandemin och dess följdverkningar har drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. BNP väntas falla kraftigt i år världen över. Samtidigt tycks aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och återhämtningen nu inletts. I Sverige bedöms BNP falla med 4,6 procent i år, vilket är något mindre negativt jämfört med den bedömning som Finansdepartementet gjorde i juni.

Arbetskraftsdeltagandet väntas också minska, men mindre än sysselsättningsgraden och enbart temporärt. Arbetslösheten beräknas till följd av detta bli 9 procent i år och 9,5 procent nästa år.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/aterstartspaket-for-svensk-ekonomi–over-100-miljarder-i-budgeten-for-2021/

Kategorier
Okategoriserade

Din låneansökan

För att söka lån så är din låneansökan viktig