Återstartspaket för svensk ekonomi

Pandemin och dess följdverkningar har drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. BNP väntas falla kraftigt i år världen över. Samtidigt tycks aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och återhämtningen…

Så mycket behöver du tjäna för att få låna

Reglerna som bankerna tillämpar gör att det inte är säkert att inkomsterna räcker för att uppfylla bankernas krav när du vill låna, även om du tycker att kalkylen går ihop när du räknar själv. Bankerna…

Danska bolåneräntan ner till 0

I veckan valde danska Nordea en sällsynt låg ränta på bolån: noll procent för de som tecknar bolån på 20 år. Och Nordea är inte ensamma. Även Danmarks största bolåneutgivare, Totalkredit, har lovat nollränta på…