Konjunkturen – Barometerindikatorn

Published Categorized as Uncategorized
konjunkturinstitutet

84,5 indikatorn

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll i november till 84,5 från 84,8 i oktober. Hushållens stämningsläge steg marginellt, men är historiskt lågt. Stämningsläget för ekonomin som helhet är mycket svagt.

Barometerindikatorn

  • 84,5
söka lån barometernindikatorn

Barometerindikatorn efter bransch

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

Den senaste 2 åren har påverkats mest av coronapandemin. I april 2020 föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter steg indikatorn men har nu fallit tillbaka dramatiskt igen. Stora händelser i omvärlden leder till drastiska omsvägningar