Lågkonjunkturen dröjer – nedgång stannade av

Published Categorized as Uncategorized
konjunkturinstitutet

Lågkonjunkturen ser ut att dröja lite till.

Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som publicerats i dag.

Där går att se att barometerindikatorn, som minskat med ungefär fem enheter varje månad, inte haft riktigt samma nedgång i november.

Då minskade barometerindikatorn bara marginellt, med 0,3 enheter, till 84,5.

Den så kallade konfidensindikatorn, som mäter ”humöret”, backade lite för tillverkningsindustrin till 104,2 vilket innebär att stämningsläget är lite bättre än normalt.

Hushållens konfidensindikator ökade däremot, med 5,6 enheter till 55,8 och stämningsläget beskrivs som ”mycket svagt” av Konjunkturinstitutet, som dock konstaterar: ”Förutom någon enstaka månad så är det första gången sedan maj förra året som indikatorn inte minskar”.